Trang chủ » Dịch vụ » Hỗ trợ khai báo hải quan

Dịch vụ Thông quan tại các cửa khẩu

RedSun  thực hiện các dịch vụ thông quan thuê cho khách hàng muốn sử dụng dịch vụ này từ công ty RedSun tại các cửa khẩu, bến cảng. Chi tiết về các thức thực hiện và chi phí vui lòng liên hệ với bộ phận DVKH hoặc bộ phận kinh doanh để đượ tư vấn cụ thể.