Trang chủ » Dịch vụ » Online service

Dịch vụ Ủy thác nhập khẩu.

Nếu khách hàng có hàng hóa muốn nhập khẩu về Việt Nam mà muốn Công ty RedSun đứng tên trên tờ khai nhập khẩu về Việt Nam. Công ty chúng tôi cũng cung cấp đến khách hàng dịch vụ này. Chi tiết về các thức thực hiện và chi phí vui lòng liên hệ với bộ phận DVKH hoặc bộ phận kinh doanh để đượ tư vấn cụ thể.